DESPRE PROIECT

„Creşterea gradului de implementare a măsurilor anticorupţie în Municipiul Brad”

Titlul proiectului: „Creşterea gradului de implementare a măsurilor anticorupţie în Municipiul Brad”

Codul proiectului: cod SIPOCA 1112/cod MySMIS2014+ 151785

Beneficiar: Municipiul Brad

Durata de implementare a proiectului: 16 luni, începând cu data de 12.10.2021

Obiectivul generalal proiectului

Creşterea gradului de implementare a măsurilor anticorupţie la nivelul Municipiului Brad, prin intermediul unor activităţi care vizează identificarea riscurilor şi vulnerabilităţilor la corupţie, realizarea de mecanisme şi proceduri anticorupţie şi aplicarea unitară a acestora, realizarea unor mecanisme de cooperare cu societatea civilă, precum şi îmbunatăţirea cunoştinţelor şi a competentelor personalului propriu.

Obiective specifice ale proiectului

OS 1 – Creșterea gradului de implementare a măsurilor de prevenire a corupției și a indicatorilor de evaluare.
OS 2 – Creșterea gradului de conștientizare a efectelor corupției la nivelul personalului din administrația publică locală cât și în rândul cetățenilor.
OS 3 – Îmbunătățirea cunoștințelor și a competențelor personalului și aleșilor locali în ceea ce privește măsurile anticorupție.

Rezultate așteptate:

  • Rezultat program R4: Grad crescut de implementare a măsurilor referitoare la prevenirea corupției și a indicatorilor de evaluare în autoritățile şi instituțiile publice – Rezultat proiect 1 – 1 METODOLOGIE DE IDENTIFICARE A RISCURILOR ŞI VULNERABILITĂȚILOR DE CORUPȚIE.
  • Rezultat program R4: Grad crescut de implementare a măsurilor referitoare la prevenirea corupției şi a indicatorilor de evaluare în autoritățile și instituțiile publice – Rezultat proiect 2 – 1 SISTEM DE MANAGEMENT ANTI-MITĂ CONFORM ISO 37001:2016.
  • Rezultat program R4: Grad crescut de implementare a măsurilor referitoare la prevenirea corupției și a indicatorilor de evaluare în autoritățile și instituțiile publice – Rezultat proiect 3 – 1 CERTIFICAT ISO 37001.
  • Rezultat program R5: Grad crescut de conștientizare a corupției atât în rândul cetățenilor cât și al personalului din administrația publică – Rezultat proiect 4 – 1 STUDIU PRIVIND PERCEPȚIA ÎN RÂNDUL CETĂȚENILOR ȘI AL PERSONALULUI DIN CADRUL ADMINISTRAȚIEI PUBLICE PRIVIND ASPECTE LEGATE DE CORUPȚIE
  • Rezultat program R5: Grad crescut de conștientizare a corupției atât în rândul cetățenilor cât și al personalului din administrația publică – Rezultat proiect 5 – 1 PLATFORMĂ DIGITALĂ ANTICORUPȚIE.
  • Rezultat program R6: Îmbunătățirea cunoștințelor și a competențelor personalului din autoritățile și instituțiile publice în ceea ce privește prevenirea corupției – Rezultat de proiect 6 – PERSONAL ȘI ALEȘI LOCALI DIN CADRUL INSTITUȚIEI ȘI AI UNITĂȚILOR SUBORDONATE INSTRUIT ȘI CERTIFICAT ÎN DOMENIUL PREVENIRII ȘI COMBATERII CORUPȚIEI, TRANSPARENȚEI, ETICII ȘI INTEGRITĂȚII – 15 persoane.

Grup țintă

Grupul ţintă este format din 15 persoane din care: 14 persoane fac parte din Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad şi o persoană din subordinea Consiliului Municipiului Brad.

Valoare totală proiect:

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 410.534,00 lei.
Valoarea eligibilă nerambursabilă este de 402.323,32 lei din care:

  • 348.953,90 lei cofinanțare din Fondul Social European;
  • 53.369,42 lei cofinanțare din Bugetul național.

Valoarea eligibilă cofinanțare Buget local: 8.210,68 lei.